За існуючою схемою електропостачання вугільних шахт електроенергія від підземного шахтного трансформатора передається по шахтному силовому кабелю періодичного перенесення і шахтному гнучкому кабелю з гумовою ізоляцією до шахтних пересувних машин і механізмів. Кабелі експлуатують при навколишній темп

За існуючою схемою електропостачання вугільних шахт електроенергія від підземного шахтного трансформатора передається по шахтному силовому кабелю періодичного перенесення і шахтному гнучкому кабелю з гумовою ізоляцією до шахтних пересувних машин і механізмів. Кабелі експлуатують при навколишній темп
Кабель силовий шахтний для періодичного перенесення марки ЭВТ виготовляють на номінальні напруги 1,14 і 6,0 кВ з числом жил: основних – 3 шт, заземлених – 1 шт., допоміжних – 0 або 4 шт. з діапазоном перетинів відповідно 16-35 і 16-120 мм2. У готовому вигляді кабелі на напругу 6,0 кВ випробовують протягом 5 хв змінною напругою 12 кВ; кабелі на напругу 1,14 кВ випробовують напругою 4 кВ, а допоміжні жили випробовують змінною напругою 2 кВ. Після прокладки основні жили кабелю на напругу 6,0 кВ можуть бути випробувані постійною напругою 36 кВ, а кабелі на напругу 1,14 кВ – напругою 8 кВ протягом 10 хв. Кабелі витримують 400 подвійних вигинів на радіус 10 d при одночасному прикладенні номінальної напруги.
ГНУЧКІ КАБЕЛІ МАРОК КГЭШ, КГЭШТ призначені для живлення вугледобувних машин і механізмів, працюючих у вибоях і очисних лавах, при змінній напрузі 1,14 кВ (допоміжні жили при напрузі до 220 В) з тривало допустимою температурою нагрівання жил до 75 °С. Температура навколишнього середовища при експлуатації від –300С до +550С. Кабель КГЭШТ має підвищену нагрівостійкість. Кабелі виготовляють з трьома основними і однією заземлюючою (чотирижильний) або з трьома основними, однією заземлюючою і трьома допоміжними жилами (семижильний). Параметри чотирижильного кабелю – кількість жил, площа перетину жил (мм2), напруга кабелю (кВ): 3х(4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95)+1х(2,5; 4; 6; 10). Параметри семижильного кабелю – кількість жил, площа перетину жил (мм2), напруга кабелю (кВ): 3х(4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95) + 1х(2,5; 4; 6; 10) + 3х(1,5; 2,5) – 1,2. У готовому вигляді кабелі випробовують змінною напругою 3,5 кВ, прикладеною між основними жилами, і напругою 1,5 кВ між допоміжними жилами протягом 5 хв. Електричний опір ізоляції перерахований на 1 км довжини кабелю і температуру 200С не менше 100 МОм. Електричний опір екранів основних жил при температурі 200С не більше 1,5 кОм. Кабелі витримують 3000-4000 вигинів з осьовим крученням.
Гнучкий шахтний екранований кабель марки ГРШЭП призначений для живлення комбайнів на крутих пластах при температурі оточуючого середовища від - 30 до +50 °С і відносній вологості повітря до 98% при температурі 20°С. Кабель має три основні жили перетином від 10 до 70 мм2, одну заземлюючу і п’ять допоміжних. У готовому вигляді кабелі випробовують між основними жилами змінною напругою 2,5 кВ, а між допоміжними жилами напругою 2 кВ. Кабелі витримують до 2000 циклів знакозмінних вигинів на кут ± /2 рад навколо роликів радіусом 5 d.
Гнучкий шахтний кабель марки КГВЭУШ призначений для систем електропостачання з випереджальним відключенням, для приєднання вугільних комбайнів і інших пересувних машин до мережі змінної напруги (660 В для основних і 380 В для допоміжних жил). Кабелі виготовляють з шістьма основними жилами перетином від 6 до 50 мм2, однією заземлюючою і п'ятьма допоміжними. Основні жили кабелю випробовують змінною напругою 2,5 кВ протягом 10 хв і допоміжні жили - напругою 2 кВ. Кабель стійкий до вигину на кут /2 рад і витримує 800 циклів вигину навколо ролика діаметром 400 мм.
Кабелі силові гнучкі екрановані на напругу 1140 В підвищеної міцності марки КГЭШУ призначені для живлення шахтних пересувних машин та механізмів в мережах змінної напруги 1140 В (основні жили) і 220 В (допоміжні жили) частоти 50 Гц при температурі середовища від -30 до +50 °С. Кабелі виготовляють з трьома основними жилами перетином 50-95 мм2 з гумовою ізоляцією, однією заземлюючою і шістьма, дев'ятьма допоміжними жилами. Основні жили кабелю випробовують змінною напругою 3,5 кВ частоти 50 Гц протягом 5 хв, допоміжні - 2,0 кВ. Кабелі стійкі до вигину з осьовим крутінням, витримують не менше 2000 циклів при куті закручення ±3 рад. Оболонка кабелів не розповсюджує горіння.
Кабелі шахтні гнучкі з гумовою ізоляцією марки КОГВЭШ призначені для приєднання бурильного інструмента в шахтах до мережі змінної напруги 660 В з ізольованою нейтраллю. Кількість жил, площа перетину жил (мм2), номінальна напруга кабелю (кВ): 3х(1,5; 2,5; 4;6) + 1х(1; 2,5; 4) + 1х(1,5; 2,5) – 0,66. Температура навколишнього середовища від - 30 до +50 °С, а тривало допустима температура на жилах 75 °С. У готовому вигляді кабелі випробовують змінною напругою 2,5 кВ протягом 5 хв. Температура навколишнього середовища при експлуатації від –300С до +550С. Електричний опір ізоляції жил при температурі +20°С не менше 5 МОм* км. Електричний опір екранів при температурі 200С не більше 300 Ом. Кабелі з жилами перетином 1,5 мм2 витримують не менше 35000 циклів вигинів з осьовим крутінням; перетином 2,5 мм2 - не менше за 28000 циклів і перетином 4 і 6 мм2 - не менше за 22000 циклів.
Кабелі шахтні гнучкі марки КГВШ призначені для приєднання установок дистанційного керування, автоматики і контролю. Кабелі виготовляються з кількістю жил від 2 до 36 перетином 1 і 1,5 мм2. Розрахункова напруга - 380 В. Жила – мідна, багатодротова. Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату. Температура навколишнього середовища при експлуатації від –300С до +500С. У готовому вигляді кабелі випробовують змінною напругою 2 кВ. Електричний опір ізоляції перерахований на 1 км довжини кабелю і температуру 200С не більше, ніж 14,5 Ом.
Кабелі шахтні силові броньовані екрановані марки КШВПбШв призначені для стаціонарної прокладки по горизонтальним, похилим і вертикальним виробкам вугільних шахт. Кількість жил, площа перетину жил (мм2), номінальна напруга кабелю (кВ): 3х(35; 50; 70; 95; 120)+ 1х(6;10) - 6. Кабель має три основні ізольовані жили, поверх яких накладено екран з мідної фольги, заземлюючу жилу, броню (зі сталевих оцинкованих стрічок - для горизонтальної та похилої прокладки і зі сталевого оцинкованого дроту – для вертикальної прокладки), захисну зовнішню оболонку із полівінілхлоридного (ПВХ) пластикату.
Кабелі шахтні силові броньовані гнучкі екрановані марки КГЭБУШВ призначені для приєднання шахтних самохідних вагонів та інш. самохідних пересувних машин і механізмів при роботі в умовах багаторазових згинів з крученням. Кількість, площа перетину жил (мм2), номінальна напруга кабелю (кВ): 3х(4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95)+1х(2,5; 4; 6; 10) + 3х(1,5; 2,5) -1,2. Виготовляється двох типорозмірів – з трьома та шістьма основними жилами. Ізоляція основних жил – з гуми. Основні, допоміжні та заземлюючі жили мають загальну скрутку, поверх якої накладена гнучка броня із сталевої однодротової спіралі покритої оболонкою з полівінілхлоридного пластикату.
Кабелі силові шахтні броньовані екрановані марки ЭВБВк призначені для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних мережах. Прокладаються по горизонтальним і похилим виробкам вугільних шахт. Кількість жил, площа перетину жил (мм2), номінальна напруга кабелю (кВ): 3х(16;25;35;50;70;95;120) + 1х(6;10;16) + 3х2,5 – 1,2 та 6. Кабель має три силові жили, одну неізольовану заземлюючу жилу та три ізольовані допоміжні жили.
Кабелі шахтні КСШ, КСШБбШв призначені для організації зв’язку та передачі інформації в підземних виробках шахт і на поверхні у вибухонебезбечних середовищах з високою вологістю. Кількість пар (шт.) 5; 10; 20; 30; 50; 100.
Кабель абонентський шахтний КСША призначений для організації зв’язку в шахтах з вибухонебезпечною атмосферою, високою вологістю, дією вод лужного або слабокислого характеру. Кількість мідних жил ∅ 0,6 мм – 4 шт.
За останні десятиліття ХХ ст. відбулася переорієнтація гірничих підприємств України на кабельну продукцію вітчизняного виробництва ("Азовкабель", ЗАТ "Південкабель", ВАТ "Донбаскабель", ВАТ "Одескабель" та ін.), а також, частково, на кабелі польського, чеського та німецького виробництва. Кабелі призначені для експлуатації в умовах потенційно небезпечних по вибухах газу і пилу сертифікуються Макіївським науково-дослідним інститутом по безпеці робіт в гірничій промисловості.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»